Rozpis súťaže

1. kolo
|
týždeň 40 - 2018
1. 5.10.2018 17:30 (Pia)
Konečný Cibula
2. 3.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
3. 4.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
4. 2.10.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
5. 3.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
6. 1.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
2. kolo
|
týždeň 41 - 2018
7. 8.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
8. 10.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
9. 9.10.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
10. 11.10.2018 18:15 (Štv)
Konečný Cibula
11. 8.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
12. 11.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
3. kolo
|
týždeň 42 - 2018
13. 16.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
14. 16.10.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
15. 19.10.2018 18:00 (Pia)
Konečný Cibula
16. 18.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
17. 16.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
18. 23.10.2018 17:30 (Uto)
Konečný Cibula
4. kolo
|
týždeň 43 - 2018
19. 23.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
20. 24.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
21. 22.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
22. 25.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
23. 24.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
24. 25.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
5. kolo
|
týždeň 45 - 2018
25. 8.11.2018 18:15 (Štv)
Konečný Cibula
26. 7.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
27. 9.11.2018 18:00 (Pia)
Konečný Cibula
28. 7.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
29. 6.11.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
30. 9.11.2018 17:30 (Pia)
Konečný Cibula
6. kolo
|
týždeň 46 - 2018
31. 13.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
32. 13.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
33. 16.11.2018 18:00 (Pia)
Konečný Cibula
34. 15.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
35. 15.11.2018 18:15 (Štv)
Konečný Cibula
36. 15.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
7. kolo
|
týždeň 47 - 2018
37. 20.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
38. 21.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
39. 22.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
40. 19.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
41. 22.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
42. 23.11.2018 17:30 (Pia)
Konečný Cibula
8. kolo
|
týždeň 48 - 2018
43. 27.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
44. 29.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
45. 30.11.2018 18:00 (Pia)
Konečný Cibula
46. 27.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
47. 29.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
48. 29.11.2018 18:15 (Štv)
Konečný Cibula
9. kolo
|
týždeň 49 - 2018
49. 6.12.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
50. 5.12.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
51. 3.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
52. 4.12.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
53. 3.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
54. 6.12.2018 18:15 (Štv)
Konečný Cibula
10. kolo
|
týždeň 50 - 2018
55. 11.12.2018 18:30 (Uto)
56. 12.12.2018 18:30 (Str)
57. 13.12.2018 18:30 (Štv)
58. 12.12.2018 18:30 (Str)
59. 11.12.2018 18:30 (Uto)
60. 10.12.2018 18:30 (Pon)
11. kolo
|
týždeň 51 - 2018
61. 18.12.2018 18:30 (Uto)
62. 17.12.2018 18:30 (Pon)
63. 20.12.2018 18:30 (Štv)
64. 18.12.2018 18:00 (Uto)
65. 20.12.2018 18:15 (Štv)
66. 21.12.2018 17:30 (Pia)
12. kolo
|
týždeň 2 - 2019
67. 8.1.2019 18:30 (Uto)
68. 7.1.2019 18:30 (Pon)
69. 11.1.2019 18:00 (Pia)
70. 10.1.2019 18:30 (Štv)
71. 10.1.2019 18:15 (Štv)
72. 8.1.2019 18:30 (Uto)
13. kolo
|
týždeň 3 - 2019
73. 15.1.2019 18:30 (Uto)
74. 17.1.2019 18:30 (Štv)
75. 18.1.2019 18:00 (Pia)
76. 17.1.2019 18:30 (Štv)
77. 16.1.2019 18:30 (Str)
78. 18.1.2019 17:30 (Pia)
14. kolo
|
týždeň 4 - 2019
79. 24.1.2019 18:30 (Štv)
80. 23.1.2019 18:30 (Str)
81. 24.1.2019 18:15 (Štv)
82. 21.1.2019 18:30 (Pon)
83. 23.1.2019 18:30 (Str)
84. 21.1.2019 18:30 (Pon)
15. kolo
|
týždeň 5 - 2019
85. 29.1.2019 18:00 (Uto)
86. 31.1.2019 18:15 (Štv)
87. 1.2.2019 18:00 (Pia)
88. 29.1.2019 18:30 (Uto)
89. 1.2.2019 17:30 (Pia)
90. 28.1.2019 18:30 (Pon)
16. kolo
|
týždeň 6 - 2019
91. 5.2.2019 18:30 (Uto)
92. 4.2.2019 18:30 (Pon)
93. 5.2.2019 18:30 (Uto)
94. 7.2.2019 18:30 (Štv)
95. 4.2.2019 18:30 (Pon)
96. 7.2.2019 18:30 (Štv)
17. kolo
|
týždeň 7 - 2019
97. 11.2.2019 18:30 (Pon)
98. 13.2.2019 18:30 (Str)
99. 13.2.2019 18:30 (Str)
100. 15.2.2019 17:30 (Pia)
101. 11.2.2019 18:30 (Pon)
102. 12.2.2019 18:00 (Uto)
18. kolo
|
týždeň 8 - 2019
103. 19.2.2019 18:30 (Uto)
104. 20.2.2019 18:30 (Str)
105. 22.2.2019 18:00 (Pia)
106. 18.2.2019 18:30 (Pon)
107. 21.2.2019 18:15 (Štv)
108. 19.2.2019 18:00 (Uto)
19. kolo
|
týždeň 10 - 2019
109. 6.3.2019 18:30 (Str)
110. 6.3.2019 18:30 (Str)
111. 8.3.2019 17:30 (Pia)
112. 4.3.2019 18:30 (Pon)
113. 4.3.2019 18:30 (Pon)
114. 5.3.2019 18:00 (Uto)
20. kolo
|
týždeň 11 - 2019
115. 12.3.2019 18:30 (Uto)
116. 15.3.2019 18:00 (Pia)
117. 13.3.2019 18:30 (Str)
118. 14.3.2019 18:30 (Štv)
119. 12.3.2019 18:00 (Uto)
120. 15.3.2019 17:30 (Pia)
21. kolo
|
týždeň 12 - 2019
121. 22.3.2019 18:00 (Pia)
122. 22.3.2019 17:30 (Pia)
123. 18.3.2019 18:30 (Pon)
124. 21.3.2019 18:30 (Štv)
125. 19.3.2019 18:00 (Uto)
126. 21.3.2019 18:15 (Štv)
22. kolo
|
týždeň 15 - 2019
127. 10.4.2019 18:30 (Str)
128. 12.4.2019 18:00 (Pia)
129. 11.4.2019 18:30 (Štv)
130. 10.4.2019 18:30 (Str)
131. 9.4.2019 18:30 (Uto)
132. 8.4.2019 18:30 (Pon)