Rozpis súťaže

1. kolo
|
týždeň 40 - 2018
1. 3.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
2. 4.10.2018 18:15 (Štv)
Konečný Cibula
3. 1.10.2018 18:15 (Pon)
Konečný Grega
4. 2.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
5. 5.10.2018 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
6. 2.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
2. kolo
|
týždeň 41 - 2018
7. 11.10.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
8. 8.10.2018 18:15 (Pon)
Konečný Grega
9. 11.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
10. 9.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
11. 12.10.2018 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
12. 17.9.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
3. kolo
|
týždeň 42 - 2018
13. 17.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
14. 29.10.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
15. 18.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
16. 16.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
17. 19.10.2018 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
18. 18.10.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
4. kolo
|
týždeň 43 - 2018
19. 25.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
20. 25.10.2018 18:15 (Štv)
Konečný Cibula
21. 23.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
22. 22.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
23. 26.10.2018 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
24. 25.10.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
5. kolo
|
týždeň 45 - 2018
25. 7.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
26. 6.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
27. 8.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
28. 6.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
29. 8.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
30. 5.11.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
6. kolo
|
týždeň 46 - 2018
31. 13.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
32. 12.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
33. 15.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
34. 16.11.2018 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
35. 15.11.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
36. 15.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
7. kolo
|
týždeň 47 - 2018
37. 21.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
38. 22.11.2018 18:15 (Štv)
Konečný Cibula
39. 22.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
40. 20.11.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
41. 20.11.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
42. 22.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
8. kolo
|
týždeň 48 - 2018
43. 30.11.2018 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
44. 26.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
45. 30.11.2018 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
46. 26.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
47. 27.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
48. 29.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
9. kolo
|
týždeň 49 - 2018
49. 5.12.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
50. 6.12.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
51. 7.12.2018 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
52. 3.12.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
53. 13.12.2018 18:30 (Štv)
Pozor zmena dátumu
54. 4.12.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
10. kolo
|
týždeň 50 - 2018
55. 13.12.2018 18:30 (Štv)
56. 13.12.2018 18:15 (Štv)
Predbežný Hedvigy
57. 11.12.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
58. 10.12.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
59. 10.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
60. 11.12.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
11. kolo
|
týždeň 51 - 2018
61. 19.12.2018 18:30 (Str)
62. 20.12.2018 18:00 (Štv)
63. 18.12.2018 18:30 (Uto)
64. 20.12.2018 18:30 (Štv)
65. 18.12.2018 18:00 (Uto)
66. 18.12.2018 18:30 (Uto)
12. kolo
|
týždeň 2 - 2019
67. 11.1.2019 18:30 (Pia)
68. 10.1.2019 18:00 (Štv)
69. 10.1.2019 18:30 (Štv)
70. 10.1.2019 18:30 (Štv)
71. 8.1.2019 18:00 (Uto)
72. 7.1.2019 18:30 (Pon)
13. kolo
|
týždeň 3 - 2019
73. 16.1.2019 18:30 (Str)
74. 17.1.2019 18:15 (Štv)
75. 17.1.2019 18:30 (Štv)
76. 15.1.2019 18:00 (Uto)
77. 15.1.2019 18:30 (Uto)
78. 24.9.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
14. kolo
|
týždeň 4 - 2019
79. 21.1.2019 18:15 (Pon)
80. 24.1.2019 18:30 (Štv)
81. 22.1.2019 18:00 (Uto)
82. 22.1.2019 18:30 (Uto)
83. 21.1.2019 18:30 (Pon)
84. 25.1.2019 18:30 (Pia)
15. kolo
|
týždeň 5 - 2019
85. 30.1.2019 18:30 (Str)
86. 29.1.2019 18:00 (Uto)
87. 31.1.2019 18:30 (Štv)
88. 29.1.2019 18:30 (Uto)
89. 1.2.2019 18:30 (Pia)
90. 28.1.2019 18:15 (Pon)
16. kolo
|
týždeň 6 - 2019
91. 5.2.2019 18:00 (Uto)
92. 7.2.2019 18:15 (Štv)
93. 4.2.2019 18:30 (Pon)
94. 8.2.2019 18:30 (Pia)
95. 7.2.2019 18:00 (Štv)
96. 8.2.2019 18:30 (Pia)
17. kolo
|
týždeň 7 - 2019
97. 13.2.2019 18:30 (Str)
98. 14.2.2019 18:15 (Štv)
99. 15.2.2019 18:30 (Pia)
100. 12.2.2019 18:30 (Uto)
101. 12.2.2019 18:00 (Uto)
102. 11.2.2019 18:15 (Pon)
18. kolo
|
týždeň 8 - 2019
103. 18.2.2019 18:30 (Pon)
104. 22.2.2019 18:30 (Pia)
105. 19.2.2019 18:30 (Uto)
106. 19.2.2019 18:30 (Uto)
107. 18.2.2019 18:15 (Pon)
108. 22.2.2019 18:30 (Pia)
19. kolo
|
týždeň 10 - 2019
109. 6.3.2019 18:30 (Str)
110. 7.3.2019 18:15 (Štv)
111. 7.3.2019 18:30 (Štv)
112. 7.3.2019 18:00 (Štv)
113. 4.3.2019 18:15 (Pon)
114. 5.3.2019 18:00 (Uto)
20. kolo
|
týždeň 11 - 2019
115. 12.3.2019 18:30 (Uto)
116. 14.3.2019 18:15 (Štv)
117. 14.3.2019 18:00 (Štv)
118. 11.3.2019 18:30 (Pon)
119. 12.3.2019 18:30 (Uto)
120. 15.3.2019 18:30 (Pia)
21. kolo
|
týždeň 12 - 2019
121. 20.3.2019 18:30 (Str)
122. 22.3.2019 18:30 (Pia)
123. 21.3.2019 18:00 (Štv)
124. 22.3.2019 18:30 (Pia)
125. 21.3.2019 18:30 (Štv)
126. 19.3.2019 18:30 (Uto)
22. kolo
|
týždeň 15 - 2019
127. 11.4.2019 18:15 (Štv)
128. 11.4.2019 18:30 (Štv)
129. 8.4.2019 18:15 (Pon)
130. 12.4.2019 18:30 (Pia)
131. 8.4.2019 18:30 (Pon)
132. 12.4.2019 18:30 (Pia)