Rozpis súťaže

1. kolo
|
týždeň 40 - 2018
1. 5.10.2018 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
3. 3.10.2018 18:00 (Str)
Konečný Cibula
4. 2.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
5. 1.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
2. kolo
|
týždeň 41 - 2018
6. 9.10.2018 18:15 (Uto)
Konečný Cibula
7. 11.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
8. 11.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
9. 10.10.2018 18:00 (Str)
Konečný Cibula
3. kolo
|
týždeň 42 - 2018
12. 19.10.2018 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
13. 18.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
14. 18.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
15. 18.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
4. kolo
|
týždeň 43 - 2018
16. 23.10.2018 18:15 (Uto)
Konečný Cibula
17. 25.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
18. 22.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
19. 23.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
5. kolo
|
týždeň 45 - 2018
21. 7.11.2018 18:00 (Str)
Konečný Cibula
23. 9.11.2018 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
24. 12.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
25. 8.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
6. kolo
|
týždeň 46 - 2018
26. 13.11.2018 18:15 (Uto)
Konečný Cibula
27. 15.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
28. 16.11.2018 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
30. 14.11.2018 18:00 (Str)
Konečný Cibula
7. kolo
|
týždeň 47 - 2018
31. 20.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
32. 19.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
34. 23.11.2018 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
35. 22.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
8. kolo
|
týždeň 48 - 2018
36. 29.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
37. 29.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
39. 28.11.2018 18:00 (Str)
Konečný Cibula
40. 26.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
9. kolo
|
týždeň 49 - 2018
41. 3.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
42. 7.12.2018 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
43. 6.12.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
45. 7.12.2018 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
10. kolo
|
týždeň 2 - 2019
46. 8.1.2019 18:15 (Uto)
Konečný Cibula
48. 10.1.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
49. 10.1.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
50. 11.1.2019 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
11. kolo
|
týždeň 3 - 2019
51. 18.1.2019 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
52. 14.1.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
53. 15.1.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
54. 17.1.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
12. kolo
|
týždeň 4 - 2019
57. 23.1.2019 18:00 (Str)
Konečný Cibula
58. 22.1.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
59. 21.1.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
60. 25.1.2019 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
13. kolo
|
týždeň 5 - 2019
61. 29.1.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
62. 31.1.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
63. 31.1.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
64. 1.2.2019 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
14. kolo
|
týždeň 6 - 2019
66. 5.2.2019 18:15 (Uto)
Konečný Cibula
68. 4.2.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
69. 7.2.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
70. 5.3.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
15. kolo
|
týždeň 7 - 2019
71. 14.2.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
72. 14.2.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
73. 15.2.2019 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
75. 12.2.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
16. kolo
|
týždeň 8 - 2019
76. 19.2.2019 18:15 (Uto)
Konečný Cibula
77. 20.2.2019 18:00 (Str)
Konečný Cibula
79. 21.2.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
80. 21.2.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
17. kolo
|
týždeň 10 - 2019
81. 5.3.2019 18:15 (Uto)
Konečný Cibula
82. 8.3.2019 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
84. 8.3.2019 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
85. 5.3.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
18. kolo
|
týždeň 11 - 2019
86. 12.3.2019 18:15 (Uto)
Konečný Cibula
87. 12.3.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
88. 13.3.2019 18:00 (Str)
Konečný Cibula
90. 14.3.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula