Rozpis súťaže

1. kolo
|
týždeň 40 - 2018
1. 4.10.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
2. 3.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
3. 1.10.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
4. 4.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
5. 2.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
6. 3.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
2. kolo
|
týždeň 41 - 2018
7. 9.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
8. 8.10.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
9. 11.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
10. 9.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
11. 9.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
12. 8.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
3. kolo
|
týždeň 42 - 2018
13. 18.10.2018 18:00 (Štv)
Konečný Grega
14. 17.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
15. 16.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
16. 18.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
17. 17.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
18. 16.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
4. kolo
|
týždeň 43 - 2018
19. 25.10.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
20. 24.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
21. 22.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
22. 25.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
23. 23.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
24. 22.10.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
5. kolo
|
týždeň 45 - 2018
25. 8.11.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
26. 7.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
27. 7.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
28. 6.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
29. 8.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
30. 5.11.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
6. kolo
|
týždeň 46 - 2018
31. 15.11.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
32. 14.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
33. 12.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
34. 15.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
35. 13.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
36. 15.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
7. kolo
|
týždeň 47 - 2018
37. 21.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
38. 20.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
39. 22.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
40. 20.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
41. 20.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
42. 19.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
8. kolo
|
týždeň 48 - 2018
43. 27.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
44. 29.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
45. 26.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
46. 28.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
47. 26.11.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
48. 29.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
9. kolo
|
týždeň 49 - 2018
49. 6.12.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
50. 5.12.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
51. 4.12.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
52. 3.12.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
53. 6.12.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
54. 4.12.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
10. kolo
|
týždeň 50 - 2018
55. 10.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
56. 10.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
57. 13.12.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
58. 11.12.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
59. 12.12.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
60. 11.12.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
11. kolo
|
týždeň 51 - 2018
61. 20.12.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
62. 17.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
63. 17.12.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
64. 20.12.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
65. 19.12.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
66. 17.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
12. kolo
|
týždeň 2 - 2019
67. 7.1.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
68. 8.1.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
69. 7.1.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
70. 10.1.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
71. 8.1.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
72. 7.1.2019 18:00 (Pon)
Konečný Cibula
13. kolo
|
týždeň 3 - 2019
73. 17.1.2019 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
74. 16.1.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
75. 14.1.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
76. 17.1.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
77. 14.1.2019 18:00 (Pon)
Konečný Cibula
78. 16.1.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
14. kolo
|
týždeň 4 - 2019
79. 21.1.2019 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
80. 24.1.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
81. 21.1.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
82. 21.1.2019 18:00 (Pon)
Konečný Cibula
83. 22.1.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
84. 21.1.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
15. kolo
|
týždeň 5 - 2019
85. 31.1.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
86. 29.1.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
87. 24.1.2019 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
88. 30.1.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
89. 28.1.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
90. 29.1.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
16. kolo
|
týždeň 6 - 2019
91. 5.2.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
92. 4.2.2019 18:00 (Pon)
Konečný Cibula
93. 4.2.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
94. 7.2.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
95. 5.2.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
96. 4.2.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
17. kolo
|
týždeň 7 - 2019
97. 11.2.2019 18:00 (Pon)
Konečný Cibula
98. 13.2.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
99. 12.2.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
100. 11.2.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
101. 12.2.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
102. 11.2.2019 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
18. kolo
|
týždeň 8 - 2019
103. 21.2.2019 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
104. 20.2.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
105. 18.2.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
106. 18.2.2019 18:00 (Pon)
Konečný Cibula
107. 18.2.2019 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
108. 21.2.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
19. kolo
|
týždeň 10 - 2019
109. 7.3.2019 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
110. 6.3.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
111. 4.3.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
112. 5.3.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
113. 4.3.2019 18:00 (Pon)
Konečný Cibula
114. 5.3.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
20. kolo
|
týždeň 11 - 2019
115. 14.3.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
116. 18.3.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
117. 12.3.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
118. 13.3.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
119. 11.3.2019 18:00 (Pon)
Konečný Cibula
120. 11.3.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
21. kolo
|
týždeň 12 - 2019
121. 21.3.2019 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
122. 20.3.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
123. 19.3.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
124. 18.3.2019 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
125. 21.3.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
126. 18.3.2019 18:00 (Pon)
Konečný Cibula
22. kolo
|
týždeň 15 - 2019
127. 10.4.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
128. 9.4.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
129. 11.4.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
130. 9.4.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
131. 9.4.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
132. 8.4.2019 18:00 (Pon)
Konečný Cibula