Rozpis súťaže

1. kolo
|
týždeň 40 - 2018
1. 4.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
2. 4.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
3. 1.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
4. 3.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
5. 3.10.2018 18:00 (Str)
Konečný Cibula
6. 1.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
2. kolo
|
týždeň 41 - 2018
7. 11.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
8. 8.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
9. 8.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
10. 10.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
11. 10.10.2018 18:00 (Str)
Konečný Cibula
12. 10.10.2018 18:30 (Str)
Predbežný Cibula
3. kolo
|
týždeň 42 - 2018
13. 18.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
14. 16.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
15. 15.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
16. 15.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
17. 17.10.2018 18:00 (Str)
Konečný Cibula
18. 15.10.2018 17:30 (Pon)
Konečný Cibula
4. kolo
|
týždeň 43 - 2018
19. 25.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
20. 22.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
21. 22.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
22. 24.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
23. 24.10.2018 18:00 (Str)
Konečný Cibula
24. 25.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
5. kolo
|
týždeň 45 - 2018
25. 10.9.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
26. 5.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
27. 5.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
28. 7.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
29. 8.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
30. 5.11.2018 17:30 (Pon)
Konečný Cibula
6. kolo
|
týždeň 46 - 2018
31. 12.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
32. 14.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
33. 14.11.2018 18:00 (Str)
Konečný Cibula
34. 14.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
35. 12.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
36. 13.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
7. kolo
|
týždeň 47 - 2018
37. 22.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
38. 19.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
39. 19.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
40. 22.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
41. 19.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
42. 19.11.2018 17:30 (Pon)
Konečný Cibula
8. kolo
|
týždeň 48 - 2018
43. 28.11.2018 18:00 (Str)
Konečný Cibula
44. 28.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
45. 26.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
46. 13.9.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
47. 26.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
48. 26.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
9. kolo
|
týždeň 49 - 2018
49. 5.12.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
50. 3.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
51. 6.12.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
52. 3.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
53. 3.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
54. 3.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
10. kolo
|
týždeň 50 - 2018
55. 13.12.2018 18:30 (Štv)
56. 10.12.2018 17:30 (Pon)
Konečný Cibula
57. 13.12.2018 18:30 (Štv)
58. 12.12.2018 18:00 (Str)
Konečný Cibula
59. 12.12.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
60. 10.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
11. kolo
|
týždeň 51 - 2018
61. 17.12.2018 18:30 (Pon)
62. 20.12.2018 18:30 (Štv)
63. 17.12.2018 18:30 (Pon)
64. 18.12.2018 18:30 (Uto)
65. 17.12.2018 18:30 (Pon)
66. 17.12.2018 17:30 (Pon)
12. kolo
|
týždeň 2 - 2019
67. 7.1.2019 17:30 (Pon)
68. 7.1.2019 18:30 (Pon)
69. 7.1.2019 18:30 (Pon)
70. 8.1.2019 18:30 (Uto)
71. 7.1.2019 18:30 (Pon)
72. 9.1.2019 18:30 (Str)
13. kolo
|
týždeň 3 - 2019
73. 17.1.2019 18:30 (Štv)
74. 14.1.2019 18:30 (Pon)
75. 15.1.2019 18:30 (Uto)
76. 14.1.2019 18:30 (Pon)
77. 14.1.2019 18:30 (Pon)
78. 14.1.2019 17:30 (Pon)
14. kolo
|
týždeň 4 - 2019
79. 21.1.2019 18:30 (Pon)
80. 21.1.2019 18:30 (Pon)
81. 21.1.2019 18:30 (Pon)
82. 23.1.2019 18:30 (Str)
83. 23.1.2019 18:30 (Str)
84. 24.1.2019 18:30 (Štv)
15. kolo
|
týždeň 5 - 2019
85. 29.1.2019 18:30 (Uto)
86. 28.1.2019 18:30 (Pon)
87. 28.1.2019 18:30 (Pon)
88. 30.1.2019 18:30 (Str)
89. 28.1.2019 17:30 (Pon)
90. 28.1.2019 18:30 (Pon)
16. kolo
|
týždeň 6 - 2019
91. 13.9.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
92. 4.2.2019 18:30 (Pon)
93. 6.2.2019 18:30 (Str)
94. 6.2.2019 18:00 (Str)
95. 5.2.2019 18:30 (Uto)
96. 4.2.2019 18:30 (Pon)
17. kolo
|
týždeň 7 - 2019
97. 14.2.2019 18:30 (Štv)
98. 11.2.2019 18:30 (Pon)
99. 11.2.2019 18:30 (Pon)
100. 11.2.2019 17:30 (Pon)
101. 14.2.2019 18:30 (Štv)
102. 11.2.2019 18:30 (Pon)
18. kolo
|
týždeň 8 - 2019
103. 20.2.2019 18:30 (Str)
104. 20.2.2019 18:00 (Str)
105. 20.2.2019 18:30 (Str)
106. 18.2.2019 18:30 (Pon)
107. 18.2.2019 18:30 (Pon)
108. 19.2.2019 18:30 (Uto)
19. kolo
|
týždeň 10 - 2019
109. 7.3.2019 18:30 (Štv)
110. 4.3.2019 18:30 (Pon)
111. 4.3.2019 17:30 (Pon)
112. 20.9.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
113. 4.3.2019 18:30 (Pon)
114. 5.3.2019 18:30 (Uto)
20. kolo
|
týždeň 11 - 2019
115. 14.3.2019 18:30 (Štv)
116. 11.3.2019 18:30 (Pon)
117. 13.3.2019 18:00 (Str)
118. 13.3.2019 18:30 (Str)
119. 12.3.2019 18:30 (Uto)
120. 11.3.2019 17:30 (Pon)
21. kolo
|
týždeň 12 - 2019
121. 18.3.2019 18:30 (Pon)
122. 18.3.2019 18:30 (Pon)
123. 20.3.2019 18:30 (Str)
124. 18.3.2019 18:30 (Pon)
125. 19.3.2019 18:30 (Uto)
126. 18.3.2019 18:30 (Pon)
22. kolo
|
týždeň 15 - 2019
127. 11.4.2019 18:30 (Štv)
128. 8.4.2019 18:30 (Pon)
129. 10.4.2019 18:30 (Str)
130. 10.4.2019 18:00 (Str)
131. 10.4.2019 18:30 (Str)
132. 8.4.2019 18:30 (Pon)