Rozpis súťaže

1. kolo
|
týždeň 40 - 2018
1. 2.10.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
2. 2.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
3. 3.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
4. 4.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
5. 4.10.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
6. 2.10.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
2. kolo
|
týždeň 41 - 2018
7. 9.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
8. 10.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
9. 10.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
10. 10.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
11. 10.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
12. 9.10.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
3. kolo
|
týždeň 42 - 2018
13. 19.10.2018 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
14. 16.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
15. 15.10.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
16. 17.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
17. 16.10.2018 18:00 (Uto)
Predbežný Cibula
18. 16.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
4. kolo
|
týždeň 43 - 2018
19. 25.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
20. 22.10.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
21. 24.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
22. 23.10.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
23. 23.10.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
24. 24.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
5. kolo
|
týždeň 45 - 2018
25. 9.11.2018 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
26. 6.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
27. 6.11.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
28. 6.11.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
29. 6.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
30. 6.11.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
6. kolo
|
týždeň 46 - 2018
31. 14.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
32. 13.11.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
33. 13.11.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
34. 14.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
35. 12.11.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
36. 15.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
7. kolo
|
týždeň 47 - 2018
37. 23.11.2018 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
38. 20.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
39. 21.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
40. 20.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
41. 19.11.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
42. 22.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
8. kolo
|
týždeň 48 - 2018
43. 29.11.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
44. 28.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
45. 29.11.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
46. 27.11.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
47. 28.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
48. 26.11.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
9. kolo
|
týždeň 49 - 2018
49. 7.12.2018 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
50. 4.12.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
51. 4.12.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
52. 5.12.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
53. 5.12.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
54. 6.12.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
10. kolo
|
týždeň 50 - 2018
55. 12.12.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
56. 13.12.2018 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
57. 12.12.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
58. 11.12.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
59. 13.12.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
60. 12.12.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
11. kolo
|
týždeň 51 - 2018
61. 21.12.2018 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
62. 19.12.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
63. 19.12.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
64. 20.12.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
65. 17.12.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
66. 19.12.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
12. kolo
|
týždeň 2 - 2019
67. 11.1.2019 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
68. 8.1.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
69. 9.1.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
70. 9.1.2019 18:30 (Str)
Konečný Grega
71. 7.1.2019 18:15 (Pon)
Konečný Grega
72. 9.1.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
13. kolo
|
týždeň 3 - 2019
73. 18.1.2019 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
74. 15.1.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
75. 17.1.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
76. 14.1.2019 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
77. 15.1.2019 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
78. 17.1.2019 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
14. kolo
|
týždeň 4 - 2019
79. 23.1.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
80. 24.1.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
81. 23.1.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
82. 23.1.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
83. 22.1.2019 18:00 (Uto)
Konečný Grega
84. 24.1.2019 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
15. kolo
|
týždeň 5 - 2019
85. 1.2.2019 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
86. 29.1.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
87. 30.1.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
88. 30.1.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
89. 31.1.2019 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
90. 29.1.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
16. kolo
|
týždeň 6 - 2019
91. 4.2.2019 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
92. 6.2.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
93. 6.2.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
94. 6.2.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
95. 7.2.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
96. 4.2.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
17. kolo
|
týždeň 7 - 2019
97. 15.2.2019 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
98. 12.2.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
99. 13.2.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
100. 14.2.2019 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
101. 12.2.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
102. 11.2.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
18. kolo
|
týždeň 8 - 2019
103. 19.2.2019 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
104. 19.2.2019 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
105. 20.2.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
106. 20.2.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
107. 18.2.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
108. 21.2.2019 18:00 (Štv)
Konečný Cibula
19. kolo
|
týždeň 10 - 2019
109. 8.3.2019 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
110. 5.3.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
111. 6.3.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
112. 5.3.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
113. 4.3.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
114. 7.3.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
20. kolo
|
týždeň 11 - 2019
115. 13.3.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
116. 13.3.2019 18:30 (Str)
Konečný Cibula
117. 12.3.2019 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
118. 12.3.2019 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
119. 14.3.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
120. 11.3.2019 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
21. kolo
|
týždeň 12 - 2019
121. 22.3.2019 18:30 (Pia)
Konečný Cibula
122. 19.3.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
123. 19.3.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
124. 18.3.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
125. 19.3.2019 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
126. 18.3.2019 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
22. kolo
|
týždeň 15 - 2019
127. 9.4.2019 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
128. 14.3.2019 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
129. 8.4.2019 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
130. 27.3.2019 18:00 (Str)
Konečný Cibula
131. 26.3.2019 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
132. 9.4.2019 18:00 (Uto)
Konečný Cibula