Hráči

Filter

Liga

Liga

Klub

Klub

Mužstvo

Mužstvo

Zoradiť podľa

Zoradiť podľa

Zoznam hráčov, ktorí odohrali aspoň jednu dvojhru.

CELKOM
36
0
100%
DOMA
8
0
100%
VONKU
28
0
100%
CELKOM
32
0
100%
DOMA
4
0
100%
VONKU
28
0
100%
CELKOM
24
0
100%
DOMA
2
0
100%
VONKU
22
0
100%
CELKOM
24
0
100%
DOMA
4
0
100%
VONKU
20
0
100%
CELKOM
16
0
100%
DOMA
4
0
100%
VONKU
12
0
100%
CELKOM
11
0
100%
DOMA
7
0
100%
VONKU
4
0
100%
CELKOM
10
0
100%
DOMA
7
0
100%
VONKU
3
0
100%
CELKOM
9
0
100%
DOMA
2
0
100%
VONKU
7
0
100%
CELKOM
8
0
100%
DOMA
4
0
100%
VONKU
4
0
100%
CELKOM
2
0
100%
DOMA
0
0
0%
VONKU
2
0
100%
CELKOM
1
0
100%
DOMA
1
0
100%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
32
1
97%
DOMA
16
1
94.1%
VONKU
16
0
100%
CELKOM
29
1
96.7%
DOMA
5
1
83.3%
VONKU
24
0
100%
CELKOM
34
2
94.4%
DOMA
20
0
100%
VONKU
14
2
87.5%
CELKOM
30
2
93.8%
DOMA
11
1
91.7%
VONKU
19
1
95%
CELKOM
25
2
92.6%
DOMA
18
1
94.7%
VONKU
7
1
87.5%
CELKOM
32
3
91.4%
DOMA
12
0
100%
VONKU
20
3
87%
CELKOM
32
3
91.4%
DOMA
17
2
89.5%
VONKU
15
1
93.8%
CELKOM
28
3
90.3%
DOMA
13
2
86.7%
VONKU
15
1
93.8%
CELKOM
28
3
90.3%
DOMA
19
0
100%
VONKU
9
3
75%
CELKOM
25
3
89.3%
DOMA
18
2
90%
VONKU
7
1
87.5%
CELKOM
24
3
88.9%
DOMA
9
2
81.8%
VONKU
15
1
93.8%
CELKOM
28
4
87.5%
DOMA
11
2
84.6%
VONKU
17
2
89.5%
CELKOM
20
3
87%
DOMA
12
1
92.3%
VONKU
8
2
80%
CELKOM
31
5
86.1%
DOMA
17
3
85%
VONKU
14
2
87.5%
CELKOM
31
5
86.1%
DOMA
20
0
100%
VONKU
11
5
68.8%
CELKOM
30
5
85.7%
DOMA
16
3
84.2%
VONKU
14
2
87.5%
CELKOM
29
5
85.3%
DOMA
18
1
94.7%
VONKU
11
4
73.3%
CELKOM
34
6
85%
DOMA
17
3
85%
VONKU
17
3
85%
CELKOM
17
3
85%
DOMA
12
0
100%
VONKU
5
3
62.5%
CELKOM
20
4
83.3%
DOMA
4
0
100%
VONKU
16
4
80%
CELKOM
23
5
82.1%
DOMA
7
1
87.5%
VONKU
16
4
80%
CELKOM
45
10
81.8%
DOMA
20
3
87%
VONKU
25
7
78.1%
CELKOM
29
7
80.6%
DOMA
11
1
91.7%
VONKU
18
6
75%
CELKOM
32
8
80%
DOMA
17
3
85%
VONKU
15
5
75%
CELKOM
28
7
80%
DOMA
21
6
77.8%
VONKU
7
1
87.5%
CELKOM
38
10
79.2%
DOMA
20
4
83.3%
VONKU
18
6
75%
CELKOM
38
10
79.2%
DOMA
28
6
82.4%
VONKU
10
4
71.4%
CELKOM
19
5
79.2%
DOMA
8
4
66.7%
VONKU
11
1
91.7%
CELKOM
11
3
78.6%
DOMA
5
1
83.3%
VONKU
6
2
75%
CELKOM
25
7
78.1%
DOMA
15
5
75%
VONKU
10
2
83.3%
CELKOM
28
8
77.8%
DOMA
19
5
79.2%
VONKU
9
3
75%
CELKOM
24
7
77.4%
DOMA
10
2
83.3%
VONKU
14
5
73.7%
CELKOM
20
6
76.9%
DOMA
11
3
78.6%
VONKU
9
3
75%
CELKOM
33
10
76.7%
DOMA
11
4
73.3%
VONKU
22
6
78.6%
CELKOM
31
10
75.6%
DOMA
21
8
72.4%
VONKU
10
2
83.3%
CELKOM
27
9
75%
DOMA
12
4
75%
VONKU
15
5
75%
CELKOM
27
9
75%
DOMA
16
4
80%
VONKU
11
5
68.8%
CELKOM
27
9
75%
DOMA
14
6
70%
VONKU
13
3
81.3%
CELKOM
27
9
75%
DOMA
15
5
75%
VONKU
12
4
75%
CELKOM
24
8
75%
DOMA
9
3
75%
VONKU
15
5
75%
CELKOM
15
5
75%
DOMA
9
3
75%
VONKU
6
2
75%
CELKOM
12
4
75%
DOMA
12
4
75%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
12
4
75%
DOMA
7
1
87.5%
VONKU
5
3
62.5%
CELKOM
12
4
75%
DOMA
8
0
100%
VONKU
4
4
50%
CELKOM
3
1
75%
DOMA
0
0
0%
VONKU
3
1
75%
CELKOM
3
1
75%
DOMA
0
0
0%
VONKU
3
1
75%
CELKOM
3
1
75%
DOMA
0
0
0%
VONKU
3
1
75%
CELKOM
29
10
74.4%
DOMA
21
2
91.3%
VONKU
8
8
50%
CELKOM
23
8
74.2%
DOMA
11
4
73.3%
VONKU
12
4
75%
CELKOM
20
7
74.1%
DOMA
13
3
81.3%
VONKU
7
4
63.6%
CELKOM
14
5
73.7%
DOMA
8
2
80%
VONKU
6
3
66.7%
CELKOM
25
9
73.5%
DOMA
6
4
60%
VONKU
19
5
79.2%
CELKOM
22
8
73.3%
DOMA
12
4
75%
VONKU
10
4
71.4%
CELKOM
11
4
73.3%
DOMA
7
2
77.8%
VONKU
4
2
66.7%
CELKOM
11
4
73.3%
DOMA
6
2
75%
VONKU
5
2
71.4%
CELKOM
30
11
73.2%
DOMA
16
5
76.2%
VONKU
14
6
70%
CELKOM
27
10
73%
DOMA
18
3
85.7%
VONKU
9
7
56.3%
CELKOM
8
3
72.7%
DOMA
4
3
57.1%
VONKU
4
0
100%
CELKOM
21
8
72.4%
DOMA
10
3
76.9%
VONKU
11
5
68.8%
CELKOM
21
8
72.4%
DOMA
10
6
62.5%
VONKU
11
2
84.6%
CELKOM
26
10
72.2%
DOMA
17
7
70.8%
VONKU
9
3
75%
CELKOM
26
10
72.2%
DOMA
10
2
83.3%
VONKU
16
8
66.7%
CELKOM
23
9
71.9%
DOMA
11
7
61.1%
VONKU
12
2
85.7%
CELKOM
25
10
71.4%
DOMA
10
5
66.7%
VONKU
15
5
75%
CELKOM
25
10
71.4%
DOMA
13
6
68.4%
VONKU
12
4
75%
CELKOM
42
17
71.2%
DOMA
22
9
71%
VONKU
20
8
71.4%
CELKOM
39
16
70.9%
DOMA
24
11
68.6%
VONKU
15
5
75%
CELKOM
17
7
70.8%
DOMA
12
4
75%
VONKU
5
3
62.5%
CELKOM
17
7
70.8%
DOMA
4
4
50%
VONKU
13
3
81.3%
CELKOM
21
9
70%
DOMA
15
4
78.9%
VONKU
6
5
54.5%
CELKOM
7
3
70%
DOMA
0
2
0%
VONKU
7
1
87.5%
CELKOM
7
3
70%
DOMA
0
0
0%
VONKU
7
3
70%
CELKOM
37
16
69.8%
DOMA
20
5
80%
VONKU
17
11
60.7%
CELKOM
39
17
69.6%
DOMA
20
8
71.4%
VONKU
19
9
67.9%
CELKOM
25
11
69.4%
DOMA
15
9
62.5%
VONKU
10
2
83.3%
CELKOM
25
11
69.4%
DOMA
11
9
55%
VONKU
14
2
87.5%
CELKOM
31
14
68.9%
DOMA
18
7
72%
VONKU
13
7
65%
CELKOM
33
15
68.8%
DOMA
10
10
50%
VONKU
23
5
82.1%
CELKOM
22
10
68.8%
DOMA
7
5
58.3%
VONKU
15
5
75%
CELKOM
35
16
68.6%
DOMA
21
7
75%
VONKU
14
9
60.9%
CELKOM
24
11
68.6%
DOMA
13
6
68.4%
VONKU
11
5
68.8%
CELKOM
24
11
68.6%
DOMA
9
2
81.8%
VONKU
15
9
62.5%
CELKOM
15
7
68.2%
DOMA
3
3
50%
VONKU
12
4
75%
CELKOM
19
9
67.9%
DOMA
13
7
65%
VONKU
6
2
75%
CELKOM
19
9
67.9%
DOMA
8
4
66.7%
VONKU
11
5
68.8%
CELKOM
50
24
67.6%
DOMA
27
11
71.1%
VONKU
23
13
63.9%
CELKOM
46
22
67.6%
DOMA
15
13
53.6%
VONKU
31
9
77.5%
CELKOM
25
12
67.6%
DOMA
9
5
64.3%
VONKU
16
7
69.6%
CELKOM
43
21
67.2%
DOMA
8
12
40%
VONKU
35
9
79.5%
CELKOM
40
20
66.7%
DOMA
22
10
68.8%
VONKU
18
10
64.3%
CELKOM
26
13
66.7%
DOMA
10
5
66.7%
VONKU
16
8
66.7%
CELKOM
26
13
66.7%
DOMA
9
6
60%
VONKU
17
7
70.8%
CELKOM
22
11
66.7%
DOMA
13
5
72.2%
VONKU
9
6
60%
CELKOM
18
9
66.7%
DOMA
6
5
54.5%
VONKU
12
4
75%
CELKOM
10
5
66.7%
DOMA
4
3
57.1%
VONKU
6
2
75%
CELKOM
10
5
66.7%
DOMA
2
3
40%
VONKU
8
2
80%
CELKOM
8
4
66.7%
DOMA
2
2
50%
VONKU
6
2
75%
CELKOM
6
3
66.7%
DOMA
5
0
100%
VONKU
1
3
25%
CELKOM
4
2
66.7%
DOMA
4
2
66.7%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
4
2
66.7%
DOMA
0
0
0%
VONKU
4
2
66.7%
CELKOM
2
1
66.7%
DOMA
2
1
66.7%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
33
17
66%
DOMA
30
12
71.4%
VONKU
3
5
37.5%
CELKOM
21
11
65.6%
DOMA
10
2
83.3%
VONKU
11
9
55%
CELKOM
21
11
65.6%
DOMA
9
7
56.3%
VONKU
12
4
75%
CELKOM
21
11
65.6%
DOMA
13
7
65%
VONKU
8
4
66.7%
CELKOM
21
11
65.6%
DOMA
11
5
68.8%
VONKU
10
6
62.5%
CELKOM
21
11
65.6%
DOMA
6
2
75%
VONKU
15
9
62.5%
CELKOM
19
10
65.5%
DOMA
8
1
88.9%
VONKU
11
9
55%
CELKOM
26
14
65%
DOMA
15
5
75%
VONKU
11
9
55%
CELKOM
26
14
65%
DOMA
14
6
70%
VONKU
12
8
60%
CELKOM
20
11
64.5%
DOMA
10
5
66.7%
VONKU
10
6
62.5%
CELKOM
9
5
64.3%
DOMA
5
1
83.3%
VONKU
4
4
50%
CELKOM
16
9
64%
DOMA
11
4
73.3%
VONKU
5
5
50%
CELKOM
16
9
64%
DOMA
6
3
66.7%
VONKU
10
6
62.5%
CELKOM
23
13
63.9%
DOMA
15
5
75%
VONKU
8
8
50%
CELKOM
23
13
63.9%
DOMA
9
7
56.3%
VONKU
14
6
70%
CELKOM
14
8
63.6%
DOMA
4
2
66.7%
VONKU
10
6
62.5%
CELKOM
20
12
62.5%
DOMA
12
4
75%
VONKU
8
8
50%
CELKOM
20
12
62.5%
DOMA
8
8
50%
VONKU
12
4
75%
CELKOM
10
6
62.5%
DOMA
2
2
50%
VONKU
8
4
66.7%
CELKOM
24
15
61.5%
DOMA
16
4
80%
VONKU
8
11
42.1%
CELKOM
16
10
61.5%
DOMA
8
6
57.1%
VONKU
8
4
66.7%
CELKOM
27
17
61.4%
DOMA
22
14
61.1%
VONKU
5
3
62.5%
CELKOM
19
12
61.3%
DOMA
12
7
63.2%
VONKU
7
5
58.3%
CELKOM
22
14
61.1%
DOMA
13
7
65%
VONKU
9
7
56.3%
CELKOM
22
14
61.1%
DOMA
6
6
50%
VONKU
16
8
66.7%
CELKOM
22
14
61.1%
DOMA
0
0
0%
VONKU
22
14
61.1%
CELKOM
22
14
61.1%
DOMA
18
6
75%
VONKU
4
8
33.3%
CELKOM
22
14
61.1%
DOMA
16
8
66.7%
VONKU
6
6
50%
CELKOM
11
7
61.1%
DOMA
6
0
100%
VONKU
5
7
41.7%
CELKOM
14
9
60.9%
DOMA
8
3
72.7%
VONKU
6
6
50%
CELKOM
17
11
60.7%
DOMA
13
3
81.3%
VONKU
4
8
33.3%
CELKOM
17
11
60.7%
DOMA
9
3
75%
VONKU
8
8
50%
CELKOM
29
19
60.4%
DOMA
21
11
65.6%
VONKU
8
8
50%
CELKOM
27
18
60%
DOMA
15
10
60%
VONKU
12
8
60%
CELKOM
24
16
60%
DOMA
13
3
81.3%
VONKU
11
13
45.8%
CELKOM
21
14
60%
DOMA
9
3
75%
VONKU
12
11
52.2%
CELKOM
21
14
60%
DOMA
12
7
63.2%
VONKU
9
7
56.3%
CELKOM
21
14
60%
DOMA
13
6
68.4%
VONKU
8
8
50%
CELKOM
18
12
60%
DOMA
8
7
53.3%
VONKU
10
5
66.7%
CELKOM
9
6
60%
DOMA
1
5
16.7%
VONKU
8
1
88.9%
CELKOM
9
6
60%
DOMA
4
4
50%
VONKU
5
2
71.4%
CELKOM
6
4
60%
DOMA
6
4
60%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
3
2
60%
DOMA
3
1
75%
VONKU
0
1
0%
CELKOM
37
25
59.7%
DOMA
12
14
46.2%
VONKU
25
11
69.4%
CELKOM
19
13
59.4%
DOMA
11
9
55%
VONKU
8
4
66.7%
CELKOM
19
13
59.4%
DOMA
11
5
68.8%
VONKU
8
8
50%
CELKOM
19
13
59.4%
DOMA
9
3
75%
VONKU
10
10
50%
CELKOM
19
13
59.4%
DOMA
6
6
50%
VONKU
13
7
65%
CELKOM
21
15
58.3%
DOMA
9
3
75%
VONKU
12
12
50%
CELKOM
21
15
58.3%
DOMA
6
2
75%
VONKU
15
13
53.6%
CELKOM
21
15
58.3%
DOMA
6
6
50%
VONKU
15
9
62.5%
CELKOM
21
15
58.3%
DOMA
11
13
45.8%
VONKU
10
2
83.3%
CELKOM
21
15
58.3%
DOMA
12
8
60%
VONKU
9
7
56.3%
CELKOM
14
10
58.3%
DOMA
10
6
62.5%
VONKU
4
4
50%
CELKOM
29
21
58%
DOMA
10
10
50%
VONKU
19
11
63.3%
CELKOM
23
17
57.5%
DOMA
11
5
68.8%
VONKU
12
12
50%
CELKOM
20
15
57.1%
DOMA
5
11
31.3%
VONKU
15
4
78.9%
CELKOM
20
15
57.1%
DOMA
5
8
38.5%
VONKU
15
7
68.2%
CELKOM
20
15
57.1%
DOMA
3
12
20%
VONKU
17
3
85%
CELKOM
20
15
57.1%
DOMA
13
7
65%
VONKU
7
8
46.7%
CELKOM
16
12
57.1%
DOMA
4
0
100%
VONKU
12
12
50%
CELKOM
8
6
57.1%
DOMA
4
2
66.7%
VONKU
4
4
50%
CELKOM
8
6
57.1%
DOMA
8
6
57.1%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
8
6
57.1%
DOMA
2
4
33.3%
VONKU
6
2
75%
CELKOM
18
14
56.3%
DOMA
9
7
56.3%
VONKU
9
7
56.3%
CELKOM
18
14
56.3%
DOMA
11
9
55%
VONKU
7
5
58.3%
CELKOM
18
14
56.3%
DOMA
13
3
81.3%
VONKU
5
11
31.3%
CELKOM
14
11
56%
DOMA
2
4
33.3%
VONKU
12
7
63.2%
CELKOM
19
15
55.9%
DOMA
14
8
63.6%
VONKU
5
7
41.7%
CELKOM
19
15
55.9%
DOMA
7
4
63.6%
VONKU
12
11
52.2%
CELKOM
15
12
55.6%
DOMA
7
9
43.8%
VONKU
8
3
72.7%
CELKOM
15
12
55.6%
DOMA
8
3
72.7%
VONKU
7
9
43.8%
CELKOM
10
8
55.6%
DOMA
4
2
66.7%
VONKU
6
6
50%
CELKOM
21
17
55.3%
DOMA
13
15
46.4%
VONKU
8
2
80%
CELKOM
22
18
55%
DOMA
11
9
55%
VONKU
11
9
55%
CELKOM
11
9
55%
DOMA
2
2
50%
VONKU
9
7
56.3%
CELKOM
11
9
55%
DOMA
2
6
25%
VONKU
9
3
75%
CELKOM
18
15
54.5%
DOMA
4
9
30.8%
VONKU
14
6
70%
CELKOM
18
15
54.5%
DOMA
8
5
61.5%
VONKU
10
10
50%
CELKOM
18
15
54.5%
DOMA
15
7
68.2%
VONKU
3
8
27.3%
CELKOM
12
10
54.5%
DOMA
10
8
55.6%
VONKU
2
2
50%
CELKOM
26
22
54.2%
DOMA
19
17
52.8%
VONKU
7
5
58.3%
CELKOM
26
22
54.2%
DOMA
10
10
50%
VONKU
16
12
57.1%
CELKOM
7
6
53.8%
DOMA
7
2
77.8%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
17
15
53.1%
DOMA
12
8
60%
VONKU
5
7
41.7%
CELKOM
17
15
53.1%
DOMA
5
7
41.7%
VONKU
12
8
60%
CELKOM
17
15
53.1%
DOMA
13
7
65%
VONKU
4
8
33.3%
CELKOM
17
15
53.1%
DOMA
5
3
62.5%
VONKU
12
12
50%
CELKOM
19
17
52.8%
DOMA
2
2
50%
VONKU
17
15
53.1%
CELKOM
30
27
52.6%
DOMA
20
17
54.1%
VONKU
10
10
50%
CELKOM
10
9
52.6%
DOMA
6
5
54.5%
VONKU
4
4
50%
CELKOM
21
19
52.5%
DOMA
16
12
57.1%
VONKU
5
7
41.7%
CELKOM
24
22
52.2%
DOMA
7
7
50%
VONKU
17
15
53.1%
CELKOM
25
23
52.1%
DOMA
16
12
57.1%
VONKU
9
11
45%
CELKOM
14
13
51.9%
DOMA
4
4
50%
VONKU
10
9
52.6%
CELKOM
16
15
51.6%
DOMA
12
11
52.2%
VONKU
4
4
50%
CELKOM
16
15
51.6%
DOMA
7
8
46.7%
VONKU
9
7
56.3%
CELKOM
34
32
51.5%
DOMA
13
9
59.1%
VONKU
21
23
47.7%
CELKOM
18
17
51.4%
DOMA
10
9
52.6%
VONKU
8
8
50%
CELKOM
18
17
51.4%
DOMA
11
9
55%
VONKU
7
8
46.7%
CELKOM
22
22
50%
DOMA
20
16
55.6%
VONKU
2
6
25%
CELKOM
20
20
50%
DOMA
10
6
62.5%
VONKU
10
14
41.7%
CELKOM
19
19
50%
DOMA
9
5
64.3%
VONKU
10
14
41.7%
CELKOM
18
18
50%
DOMA
6
6
50%
VONKU
12
12
50%
CELKOM
18
18
50%
DOMA
14
10
58.3%
VONKU
4
8
33.3%
CELKOM
18
18
50%
DOMA
15
13
53.6%
VONKU
3
5
37.5%
CELKOM
17
17
50%
DOMA
11
7
61.1%
VONKU
6
10
37.5%
CELKOM
16
16
50%
DOMA
5
8
38.5%
VONKU
11
8
57.9%
CELKOM
16
16
50%
DOMA
6
10
37.5%
VONKU
10
6
62.5%
CELKOM
15
15
50%
DOMA
3
3
50%
VONKU
12
12
50%
CELKOM
15
15
50%
DOMA
9
5
64.3%
VONKU
6
10
37.5%
CELKOM
14
14
50%
DOMA
8
8
50%
VONKU
6
6
50%
CELKOM
11
11
50%
DOMA
7
8
46.7%
VONKU
4
3
57.1%
CELKOM
8
8
50%
DOMA
3
1
75%
VONKU
5
7
41.7%
CELKOM
8
8
50%
DOMA
3
5
37.5%
VONKU
5
3
62.5%
CELKOM
7
7
50%
DOMA
4
6
40%
VONKU
3
1
75%
CELKOM
7
7
50%
DOMA
3
0
100%
VONKU
4
7
36.4%
CELKOM
4
4
50%
DOMA
4
4
50%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
2
2
50%
DOMA
2
2
50%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
2
2
50%
DOMA
0
0
0%
VONKU
2
2
50%
CELKOM
2
2
50%
DOMA
0
0
0%
VONKU
2
2
50%
CELKOM
2
2
50%
DOMA
2
2
50%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
1
1
50%
DOMA
1
1
50%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
1
1
50%
DOMA
1
1
50%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
1
1
50%
DOMA
1
1
50%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
1
1
50%
DOMA
0
0
0%
VONKU
1
1
50%
CELKOM
29
30
49.2%
DOMA
16
23
41%
VONKU
13
7
65%
CELKOM
16
17
48.5%
DOMA
4
6
40%
VONKU
12
11
52.2%
CELKOM
27
29
48.2%
DOMA
13
15
46.4%
VONKU
14
14
50%
CELKOM
11
12
47.8%
DOMA
9
6
60%
VONKU
2
6
25%
CELKOM
20
22
47.6%
DOMA
6
12
33.3%
VONKU
14
10
58.3%
CELKOM
19
21
47.5%
DOMA
11
5
68.8%
VONKU
8
16
33.3%
CELKOM
18
20
47.4%
DOMA
12
14
46.2%
VONKU
6
6
50%
CELKOM
18
20
47.4%
DOMA
10
12
45.5%
VONKU
8
8
50%
CELKOM
17
19
47.2%
DOMA
8
8
50%
VONKU
9
11
45%
CELKOM
17
19
47.2%
DOMA
6
6
50%
VONKU
11
13
45.8%
CELKOM
17
19
47.2%
DOMA
10
14
41.7%
VONKU
7
5
58.3%
CELKOM
8
9
47.1%
DOMA
3
6
33.3%
VONKU
5
3
62.5%
CELKOM
15
17
46.9%
DOMA
12
12
50%
VONKU
3
5
37.5%
CELKOM
15
17
46.9%
DOMA
12
10
54.5%
VONKU
3
7
30%
CELKOM
15
17
46.9%
DOMA
13
11
54.2%
VONKU
2
6
25%
CELKOM
15
17
46.9%
DOMA
11
9
55%
VONKU
4
8
33.3%
CELKOM
13
15
46.4%
DOMA
6
6
50%
VONKU
7
9
43.8%
CELKOM
12
14
46.2%
DOMA
8
10
44.4%
VONKU
4
4
50%
CELKOM
6
7
46.2%
DOMA
4
0
100%
VONKU
2
7
22.2%
CELKOM
22
26
45.8%
DOMA
11
9
55%
VONKU
11
17
39.3%
CELKOM
11
13
45.8%
DOMA
7
9
43.8%
VONKU
4
4
50%
CELKOM
16
19
45.7%
DOMA
9
6
60%
VONKU
7
13
35%
CELKOM
16
19
45.7%
DOMA
10
9
52.6%
VONKU
6
10
37.5%
CELKOM
15
18
45.5%
DOMA
9
12
42.9%
VONKU
6
6
50%
CELKOM
10
12
45.5%
DOMA
8
5
61.5%
VONKU
2
7
22.2%
CELKOM
9
11
45%
DOMA
3
3
50%
VONKU
6
8
42.9%
CELKOM
9
11
45%
DOMA
6
10
37.5%
VONKU
3
1
75%
CELKOM
13
16
44.8%
DOMA
4
6
40%
VONKU
9
10
47.4%
CELKOM
24
30
44.4%
DOMA
12
14
46.2%
VONKU
12
16
42.9%
CELKOM
16
20
44.4%
DOMA
9
7
56.3%
VONKU
7
13
35%
CELKOM
16
20
44.4%
DOMA
12
12
50%
VONKU
4
8
33.3%
CELKOM
16
20
44.4%
DOMA
6
10
37.5%
VONKU
10
10
50%
CELKOM
12
15
44.4%
DOMA
7
8
46.7%
VONKU
5
7
41.7%
CELKOM
4
5
44.4%
DOMA
3
5
37.5%
VONKU
1
0
100%
CELKOM
11
14
44%
DOMA
7
10
41.2%
VONKU
4
4
50%
CELKOM
14
18
43.8%
DOMA
11
9
55%
VONKU
3
9
25%
CELKOM
14
18
43.8%
DOMA
8
16
33.3%
VONKU
6
2
75%
CELKOM
14
18
43.8%
DOMA
9
7
56.3%
VONKU
5
11
31.3%
CELKOM
7
9
43.8%
DOMA
5
3
62.5%
VONKU
2
6
25%
CELKOM
7
9
43.8%
DOMA
4
4
50%
VONKU
3
5
37.5%
CELKOM
24
31
43.6%
DOMA
12
15
44.4%
VONKU
12
16
42.9%
CELKOM
10
13
43.5%
DOMA
6
4
60%
VONKU
4
9
30.8%
CELKOM
13
17
43.3%
DOMA
8
8
50%
VONKU
5
9
35.7%
CELKOM
13
17
43.3%
DOMA
10
8
55.6%
VONKU
3
9
25%
CELKOM
28
37
43.1%
DOMA
20
17
54.1%
VONKU
8
20
28.6%
CELKOM
12
16
42.9%
DOMA
6
10
37.5%
VONKU
6
6
50%
CELKOM
9
12
42.9%
DOMA
4
9
30.8%
VONKU
5
3
62.5%
CELKOM
3
4
42.9%
DOMA
1
2
33.3%
VONKU
2
2
50%
CELKOM
17
23
42.5%
DOMA
6
14
30%
VONKU
11
9
55%
CELKOM
14
19
42.4%
DOMA
9
14
39.1%
VONKU
5
5
50%
CELKOM
11
15
42.3%
DOMA
7
11
38.9%
VONKU
4
4
50%
CELKOM
16
22
42.1%
DOMA
6
10
37.5%
VONKU
10
12
45.5%
CELKOM
8
11
42.1%
DOMA
3
1
75%
VONKU
5
10
33.3%
CELKOM
13
18
41.9%
DOMA
9
10
47.4%
VONKU
4
8
33.3%
CELKOM
13
18
41.9%
DOMA
10
5
66.7%
VONKU
3
13
18.8%
CELKOM
15
21
41.7%
DOMA
6
10
37.5%
VONKU
9
11
45%
CELKOM
15
21
41.7%
DOMA
7
9
43.8%
VONKU
8
12
40%
CELKOM
15
21
41.7%
DOMA
12
12
50%
VONKU
3
9
25%
CELKOM
10
14
41.7%
DOMA
6
10
37.5%
VONKU
4
4
50%
CELKOM
5
7
41.7%
DOMA
5
7
41.7%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
22
31
41.5%
DOMA
14
23
37.8%
VONKU
8
8
50%
CELKOM
12
17
41.4%
DOMA
11
12
47.8%
VONKU
1
5
16.7%
CELKOM
7
10
41.2%
DOMA
4
3
57.1%
VONKU
3
7
30%
CELKOM
13
19
40.6%
DOMA
9
11
45%
VONKU
4
8
33.3%
CELKOM
13
19
40.6%
DOMA
5
3
62.5%
VONKU
8
16
33.3%
CELKOM
13
19
40.6%
DOMA
7
9
43.8%
VONKU
6
10
37.5%
CELKOM
13
19
40.6%
DOMA
5
3
62.5%
VONKU
8
16
33.3%
CELKOM
16
24
40%
DOMA
11
13
45.8%
VONKU
5
11
31.3%
CELKOM
16
24
40%
DOMA
6
10
37.5%
VONKU
10
14
41.7%
CELKOM
16
24
40%
DOMA
8
12
40%
VONKU
8
12
40%
CELKOM
14
21
40%
DOMA
8
11
42.1%
VONKU
6
10
37.5%
CELKOM
6
9
40%
DOMA
5
4
55.6%
VONKU
1
5
16.7%
CELKOM
14
22
38.9%
DOMA
7
9
43.8%
VONKU
7
13
35%
CELKOM
14
22
38.9%
DOMA
6
10
37.5%
VONKU
8
12
40%
CELKOM
7
11
38.9%
DOMA
5
5
50%
VONKU
2
6
25%
CELKOM
12
20
37.5%
DOMA
4
4
50%
VONKU
8
16
33.3%
CELKOM
12
20
37.5%
DOMA
8
12
40%
VONKU
4
8
33.3%
CELKOM
3
5
37.5%
DOMA
2
2
50%
VONKU
1
3
25%
CELKOM
3
5
37.5%
DOMA
0
0
0%
VONKU
3
5
37.5%
CELKOM
16
28
36.4%
DOMA
14
14
50%
VONKU
2
14
12.5%
CELKOM
8
14
36.4%
DOMA
5
5
50%
VONKU
3
9
25%
CELKOM
17
30
36.2%
DOMA
6
6
50%
VONKU
11
24
31.4%
CELKOM
13
23
36.1%
DOMA
11
17
39.3%
VONKU
2
6
25%
CELKOM
20
36
35.7%
DOMA
7
12
36.8%
VONKU
13
24
35.1%
CELKOM
10
18
35.7%
DOMA
10
14
41.7%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
23
42
35.4%
DOMA
9
22
29%
VONKU
14
20
41.2%
CELKOM
14
26
35%
DOMA
9
19
32.1%
VONKU
5
7
41.7%
CELKOM
7
13
35%
DOMA
0
2
0%
VONKU
7
11
38.9%
CELKOM
11
21
34.4%
DOMA
6
14
30%
VONKU
5
7
41.7%
CELKOM
11
21
34.4%
DOMA
6
14
30%
VONKU
5
7
41.7%
CELKOM
11
21
34.4%
DOMA
5
15
25%
VONKU
6
6
50%
CELKOM
11
21
34.4%
DOMA
8
12
40%
VONKU
3
9
25%
CELKOM
12
23
34.3%
DOMA
5
7
41.7%
VONKU
7
16
30.4%
CELKOM
12
23
34.3%
DOMA
8
12
40%
VONKU
4
11
26.7%
CELKOM
12
24
33.3%
DOMA
7
13
35%
VONKU
5
11
31.3%
CELKOM
9
18
33.3%
DOMA
6
9
40%
VONKU
3
9
25%
CELKOM
3
6
33.3%
DOMA
3
6
33.3%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
3
6
33.3%
DOMA
2
3
40%
VONKU
1
3
25%
CELKOM
15
31
32.6%
DOMA
3
19
13.6%
VONKU
12
12
50%
CELKOM
10
21
32.3%
DOMA
6
13
31.6%
VONKU
4
8
33.3%
CELKOM
9
19
32.1%
DOMA
5
11
31.3%
VONKU
4
8
33.3%
CELKOM
9
19
32.1%
DOMA
3
5
37.5%
VONKU
6
14
30%
CELKOM
15
32
31.9%
DOMA
9
15
37.5%
VONKU
6
17
26.1%
CELKOM
14
30
31.8%
DOMA
7
13
35%
VONKU
7
17
29.2%
CELKOM
11
24
31.4%
DOMA
8
12
40%
VONKU
3
12
20%
CELKOM
11
24
31.4%
DOMA
5
7
41.7%
VONKU
6
17
26.1%
CELKOM
5
11
31.3%
DOMA
5
7
41.7%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
8
18
30.8%
DOMA
6
14
30%
VONKU
2
4
33.3%
CELKOM
8
18
30.8%
DOMA
2
12
14.3%
VONKU
6
6
50%
CELKOM
11
25
30.6%
DOMA
0
0
0%
VONKU
11
25
30.6%
CELKOM
7
16
30.4%
DOMA
0
7
0%
VONKU
7
9
43.8%
CELKOM
16
37
30.2%
DOMA
8
14
36.4%
VONKU
8
23
25.8%
CELKOM
6
14
30%
DOMA
4
8
33.3%
VONKU
2
6
25%
CELKOM
5
12
29.4%
DOMA
1
6
14.3%
VONKU
4
6
40%
CELKOM
7
17
29.2%
DOMA
5
15
25%
VONKU
2
2
50%
CELKOM
15
37
28.8%
DOMA
5
23
17.9%
VONKU
10
14
41.7%
CELKOM
8
20
28.6%
DOMA
0
0
0%
VONKU
8
20
28.6%
CELKOM
8
20
28.6%
DOMA
1
3
25%
VONKU
7
17
29.2%
CELKOM
8
20
28.6%
DOMA
3
13
18.8%
VONKU
5
7
41.7%
CELKOM
7
18
28%
DOMA
6
11
35.3%
VONKU
1
7
12.5%
CELKOM
8
21
27.6%
DOMA
3
14
17.6%
VONKU
5
7
41.7%
CELKOM
3
8
27.3%
DOMA
1
2
33.3%
VONKU
2
6
25%
CELKOM
7
19
26.9%
DOMA
7
15
31.8%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
8
22
26.7%
DOMA
6
12
33.3%
VONKU
2
10
16.7%
CELKOM
11
31
26.2%
DOMA
4
10
28.6%
VONKU
7
21
25%
CELKOM
14
41
25.5%
DOMA
7
12
36.8%
VONKU
7
29
19.4%
CELKOM
9
27
25%
DOMA
7
17
29.2%
VONKU
2
10
16.7%
CELKOM
8
24
25%
DOMA
5
15
25%
VONKU
3
9
25%
CELKOM
7
21
25%
DOMA
1
3
25%
VONKU
6
18
25%
CELKOM
4
12
25%
DOMA
4
12
25%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
2
6
25%
DOMA
1
1
50%
VONKU
1
5
16.7%
CELKOM
1
3
25%
DOMA
0
0
0%
VONKU
1
3
25%
CELKOM
1
3
25%
DOMA
0
0
0%
VONKU
1
3
25%
CELKOM
1
3
25%
DOMA
1
3
25%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
1
3
25%
DOMA
1
3
25%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
1
3
25%
DOMA
1
3
25%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
7
22
24.1%
DOMA
2
11
15.4%
VONKU
5
11
31.3%
CELKOM
6
19
24%
DOMA
3
10
23.1%
VONKU
3
9
25%
CELKOM
5
17
22.7%
DOMA
2
4
33.3%
VONKU
3
13
18.8%
CELKOM
7
24
22.6%
DOMA
4
15
21.1%
VONKU
3
9
25%
CELKOM
9
31
22.5%
DOMA
5
19
20.8%
VONKU
4
12
25%
CELKOM
8
28
22.2%
DOMA
5
19
20.8%
VONKU
3
9
25%
CELKOM
7
25
21.9%
DOMA
1
3
25%
VONKU
6
22
21.4%
CELKOM
10
36
21.7%
DOMA
8
22
26.7%
VONKU
2
14
12.5%
CELKOM
3
11
21.4%
DOMA
1
7
12.5%
VONKU
2
4
33.3%
CELKOM
4
15
21.1%
DOMA
3
3
50%
VONKU
1
12
7.7%
CELKOM
5
19
20.8%
DOMA
2
6
25%
VONKU
3
13
18.8%
CELKOM
5
19
20.8%
DOMA
2
10
16.7%
VONKU
3
9
25%
CELKOM
6
23
20.7%
DOMA
5
12
29.4%
VONKU
1
11
8.3%
CELKOM
7
28
20%
DOMA
6
14
30%
VONKU
1
14
6.7%
CELKOM
5
20
20%
DOMA
0
5
0%
VONKU
5
15
25%
CELKOM
5
20
20%
DOMA
3
10
23.1%
VONKU
2
10
16.7%
CELKOM
2
8
20%
DOMA
0
4
0%
VONKU
2
4
33.3%
CELKOM
1
4
20%
DOMA
1
4
20%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
4
17
19%
DOMA
3
6
33.3%
VONKU
1
11
8.3%
CELKOM
4
17
19%
DOMA
1
8
11.1%
VONKU
3
9
25%
CELKOM
5
22
18.5%
DOMA
0
7
0%
VONKU
5
15
25%
CELKOM
6
27
18.2%
DOMA
3
11
21.4%
VONKU
3
16
15.8%
CELKOM
5
23
17.9%
DOMA
2
14
12.5%
VONKU
3
9
25%
CELKOM
5
23
17.9%
DOMA
3
9
25%
VONKU
2
14
12.5%
CELKOM
3
14
17.6%
DOMA
3
6
33.3%
VONKU
0
8
0%
CELKOM
6
30
16.7%
DOMA
6
30
16.7%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
6
30
16.7%
DOMA
3
17
15%
VONKU
3
13
18.8%
CELKOM
3
15
16.7%
DOMA
1
1
50%
VONKU
2
14
12.5%
CELKOM
2
10
16.7%
DOMA
2
10
16.7%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
1
5
16.7%
DOMA
0
2
0%
VONKU
1
3
25%
CELKOM
1
5
16.7%
DOMA
1
5
16.7%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
5
27
15.6%
DOMA
4
20
16.7%
VONKU
1
7
12.5%
CELKOM
4
22
15.4%
DOMA
3
7
30%
VONKU
1
15
6.3%
CELKOM
3
17
15%
DOMA
0
4
0%
VONKU
3
13
18.8%
CELKOM
3
17
15%
DOMA
2
10
16.7%
VONKU
1
7
12.5%
CELKOM
5
29
14.7%
DOMA
3
11
21.4%
VONKU
2
18
10%
CELKOM
3
18
14.3%
DOMA
0
0
0%
VONKU
3
18
14.3%
CELKOM
3
18
14.3%
DOMA
2
13
13.3%
VONKU
1
5
16.7%
CELKOM
1
6
14.3%
DOMA
0
3
0%
VONKU
1
3
25%
CELKOM
1
6
14.3%
DOMA
0
3
0%
VONKU
1
3
25%
CELKOM
1
6
14.3%
DOMA
0
2
0%
VONKU
1
4
20%
CELKOM
1
6
14.3%
DOMA
1
6
14.3%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
1
6
14.3%
DOMA
1
2
33.3%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
2
13
13.3%
DOMA
2
9
18.2%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
4
27
12.9%
DOMA
2
17
10.5%
VONKU
2
10
16.7%
CELKOM
4
28
12.5%
DOMA
4
28
12.5%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
2
14
12.5%
DOMA
2
6
25%
VONKU
0
8
0%
CELKOM
1
7
12.5%
DOMA
0
0
0%
VONKU
1
7
12.5%
CELKOM
1
7
12.5%
DOMA
1
3
25%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
4
31
11.4%
DOMA
3
8
27.3%
VONKU
1
23
4.2%
CELKOM
1
8
11.1%
DOMA
1
4
20%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
1
8
11.1%
DOMA
1
4
20%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
2
17
10.5%
DOMA
2
9
18.2%
VONKU
0
8
0%
CELKOM
2
17
10.5%
DOMA
2
13
13.3%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
2
18
10%
DOMA
2
6
25%
VONKU
0
12
0%
CELKOM
1
9
10%
DOMA
1
1
50%
VONKU
0
8
0%
CELKOM
1
9
10%
DOMA
1
5
16.7%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
3
28
9.7%
DOMA
2
15
11.8%
VONKU
1
13
7.1%
CELKOM
3
29
9.4%
DOMA
1
13
7.1%
VONKU
2
16
11.1%
CELKOM
1
11
8.3%
DOMA
1
7
12.5%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
2
24
7.7%
DOMA
2
12
14.3%
VONKU
0
12
0%
CELKOM
1
13
7.1%
DOMA
0
2
0%
VONKU
1
11
8.3%
CELKOM
1
13
7.1%
DOMA
1
4
20%
VONKU
0
9
0%
CELKOM
1
13
7.1%
DOMA
0
6
0%
VONKU
1
7
12.5%
CELKOM
1
13
7.1%
DOMA
0
2
0%
VONKU
1
11
8.3%
CELKOM
2
29
6.5%
DOMA
2
17
10.5%
VONKU
0
12
0%
CELKOM
2
32
5.9%
DOMA
1
17
5.6%
VONKU
1
15
6.3%
CELKOM
1
16
5.9%
DOMA
1
3
25%
VONKU
0
13
0%
CELKOM
1
17
5.6%
DOMA
0
2
0%
VONKU
1
15
6.3%
CELKOM
1
18
5.3%
DOMA
0
11
0%
VONKU
1
7
12.5%
CELKOM
1
20
4.8%
DOMA
0
7
0%
VONKU
1
13
7.1%
CELKOM
1
23
4.2%
DOMA
1
23
4.2%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
1
27
3.6%
DOMA
0
12
0%
VONKU
1
15
6.3%
CELKOM
1
34
2.9%
DOMA
0
11
0%
VONKU
1
23
4.2%
CELKOM
0
1
0%
DOMA
0
1
0%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
0
1
0%
DOMA
0
0
0%
VONKU
0
1
0%
CELKOM
0
1
0%
DOMA
0
1
0%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
0
1
0%
DOMA
0
1
0%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
0
1
0%
DOMA
0
1
0%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
0
2
0%
DOMA
0
0
0%
VONKU
0
2
0%
CELKOM
0
2
0%
DOMA
0
2
0%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
0
2
0%
DOMA
0
2
0%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
0
3
0%
DOMA
0
0
0%
VONKU
0
3
0%
CELKOM
0
3
0%
DOMA
0
3
0%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
0
3
0%
DOMA
0
2
0%
VONKU
0
1
0%
CELKOM
0
4
0%
DOMA
0
0
0%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
0
4
0%
DOMA
0
0
0%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
0
4
0%
DOMA
0
4
0%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
0
4
0%
DOMA
0
4
0%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
0
4
0%
DOMA
0
0
0%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
0
4
0%
DOMA
0
0
0%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
0
4
0%
DOMA
0
0
0%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
0
4
0%
DOMA
0
0
0%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
0
4
0%
DOMA
0
0
0%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
0
4
0%
DOMA
0
4
0%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
0
4
0%
DOMA
0
4
0%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
0
4
0%
DOMA
0
0
0%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
0
5
0%
DOMA
0
2
0%
VONKU
0
3
0%
CELKOM
0
5
0%
DOMA
0
5
0%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
0
6
0%
DOMA
0
2
0%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
0
6
0%
DOMA
0
6
0%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
0
7
0%
DOMA
0
0
0%
VONKU
0
7
0%
CELKOM
0
7
0%
DOMA
0
1
0%
VONKU
0
6
0%
CELKOM
0
7
0%
DOMA
0
7
0%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
0
8
0%
DOMA
0
0
0%
VONKU
0
8
0%
CELKOM
0
8
0%
DOMA
0
4
0%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
0
10
0%
DOMA
0
6
0%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
0
11
0%
DOMA
0
7
0%
VONKU
0
4
0%
CELKOM
0
12
0%
DOMA
0
12
0%
VONKU
0
0
0%
CELKOM
0
14
0%
DOMA
0
2
0%
VONKU
0
12
0%
CELKOM
0
16
0%
DOMA
0
0
0%
VONKU
0
16
0%
CELKOM
0
16
0%
DOMA
0
4
0%
VONKU
0
12
0%
CELKOM
0
19
0%
DOMA
0
0
0%
VONKU
0
19
0%
CELKOM
0
22
0%
DOMA
0
8
0%
VONKU
0
14
0%
CELKOM
0
36
0%
DOMA
0
36
0%
VONKU
0
0
0%