Rozpis mužstva:

1. kolo
|
týždeň 40 - 2018
3. 1.10.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
2. kolo
|
týždeň 41 - 2018
8. 8.10.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
3. kolo
|
týždeň 42 - 2018
13. 18.10.2018 18:00 (Štv)
Konečný Grega
4. kolo
|
týždeň 43 - 2018
24. 22.10.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
5. kolo
|
týždeň 45 - 2018
30. 5.11.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
6. kolo
|
týždeň 46 - 2018
36. 15.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
7. kolo
|
týždeň 47 - 2018
41. 20.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
8. kolo
|
týždeň 48 - 2018
47. 26.11.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
9. kolo
|
týždeň 49 - 2018
52. 3.12.2018 18:15 (Pon)
Konečný Cibula
10. kolo
|
týždeň 50 - 2018
58. 11.12.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
11. kolo
|
týždeň 51 - 2018
63. 17.12.2018 18:15 (Pon)
12. kolo
|
týždeň 2 - 2019
69. 7.1.2019 18:30 (Pon)
13. kolo
|
týždeň 3 - 2019
74. 16.1.2019 18:30 (Str)
14. kolo
|
týždeň 4 - 2019
79. 21.1.2019 18:15 (Pon)
15. kolo
|
týždeň 5 - 2019
90. 29.1.2019 18:30 (Uto)
16. kolo
|
týždeň 6 - 2019
96. 4.2.2019 18:30 (Pon)
17. kolo
|
týždeň 7 - 2019
102. 11.2.2019 18:15 (Pon)
18. kolo
|
týždeň 8 - 2019
107. 18.2.2019 18:15 (Pon)
19. kolo
|
týždeň 10 - 2019
113. 4.3.2019 18:00 (Pon)
20. kolo
|
týždeň 11 - 2019
118. 13.3.2019 18:30 (Str)
21. kolo
|
týždeň 12 - 2019
124. 18.3.2019 18:15 (Pon)
22. kolo
|
týždeň 15 - 2019
129. 11.4.2019 18:30 (Štv)