Rozpis klubu:

|
týždeň 40 - 2018
2. 4. liga | 4.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
5. 5. liga | 2.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
4. 6. liga | 2.10.2018 18:00 (Uto)
Konečný Cibula
4. 7. liga | 3.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
|
týždeň 41 - 2018
8. 4. liga | 11.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
11. 5. liga | 9.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
10. 6. liga | 11.10.2018 18:15 (Štv)
Konečný Cibula
9. 7. liga | 8.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 42 - 2018
14. 4. liga | 17.10.2018 18:00 (Str)
Konečný Cibula
17. 5. liga | 17.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
16. 6. liga | 18.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
14. 7. liga | 16.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
|
týždeň 43 - 2018
20. 4. liga | 25.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
23. 5. liga | 23.10.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
22. 6. liga | 25.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
19. 7. liga | 25.10.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 45 - 2018
26. 4. liga | 8.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
28. 5. liga | 6.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
28. 6. liga | 7.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
29. 7. liga | 8.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
|
týždeň 46 - 2018
32. 4. liga | 15.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
33. 5. liga | 12.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
34. 6. liga | 15.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
36. 7. liga | 13.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
|
týždeň 47 - 2018
38. 4. liga | 21.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
38. 5. liga | 20.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
39. 6. liga | 22.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
42. 7. liga | 19.11.2018 17:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 48 - 2018
44. 4. liga | 26.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
43. 5. liga | 27.11.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
44. 6. liga | 29.11.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
48. 7. liga | 26.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 49 - 2018
50. 4. liga | 14.1.2019 18:15 (Pon)
Pozor zmena dátumu
51. 5. liga | 4.12.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
49. 6. liga | 6.12.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
53. 7. liga | 3.12.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
|
týždeň 50 - 2018
56. 4. liga | 12.12.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
58. 5. liga | 11.12.2018 18:30 (Uto)
Konečný Cibula
57. 6. liga | 13.12.2018 18:30 (Štv)
Konečný Cibula
59. 7. liga | 12.12.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
|
týždeň 51 - 2018
61. 4. liga | 20.12.2018 18:30 (Štv)
64. 5. liga | 20.12.2018 18:30 (Štv)
63. 6. liga | 20.12.2018 18:30 (Štv)
64. 7. liga | 18.12.2018 18:30 (Uto)
|
týždeň 2 - 2019
68. 4. liga | 7.1.2019 18:30 (Pon)
71. 5. liga | 8.1.2019 18:30 (Uto)
70. 6. liga | 10.1.2019 18:30 (Štv)
70. 7. liga | 8.1.2019 18:30 (Uto)
|
týždeň 3 - 2019
74. 4. liga | 16.1.2019 18:30 (Str)
77. 5. liga | 14.1.2019 18:00 (Pon)
76. 6. liga | 17.1.2019 18:30 (Štv)
75. 7. liga | 15.1.2019 18:30 (Uto)
|
týždeň 4 - 2019
80. 4. liga | 24.1.2019 18:30 (Štv)
83. 5. liga | 22.1.2019 18:30 (Uto)
82. 6. liga | 21.1.2019 18:30 (Pon)
80. 7. liga | 21.1.2019 18:30 (Pon)
|
týždeň 5 - 2019
86. 4. liga | 31.1.2019 18:30 (Štv)
89. 5. liga | 28.1.2019 18:30 (Pon)
88. 6. liga | 29.1.2019 18:30 (Uto)
85. 7. liga | 29.1.2019 18:30 (Uto)
|
týždeň 6 - 2019
92. 4. liga | 8.2.2019 17:30 (Pia)
94. 5. liga | 7.2.2019 18:30 (Štv)
94. 6. liga | 7.2.2019 18:30 (Štv)
95. 7. liga | 5.2.2019 18:30 (Uto)
|
týždeň 7 - 2019
98. 4. liga | 14.2.2019 18:30 (Štv)
99. 5. liga | 12.2.2019 18:30 (Uto)
100. 6. liga | 15.2.2019 17:30 (Pia)
102. 7. liga | 11.2.2019 18:30 (Pon)
|
týždeň 8 - 2019
104. 4. liga | 21.2.2019 18:30 (Štv)
104. 5. liga | 20.2.2019 18:30 (Str)
105. 6. liga | 22.2.2019 18:00 (Pia)
108. 7. liga | 19.2.2019 18:30 (Uto)
|
týždeň 10 - 2019
110. 4. liga | 7.3.2019 18:30 (Štv)
109. 5. liga | 7.3.2019 18:00 (Štv)
110. 6. liga | 6.3.2019 18:30 (Str)
114. 7. liga | 5.3.2019 18:30 (Uto)
|
týždeň 11 - 2019
116. 4. liga | 14.3.2019 18:30 (Štv)
117. 5. liga | 12.3.2019 18:30 (Uto)
115. 6. liga | 12.3.2019 18:30 (Uto)
119. 7. liga | 12.3.2019 18:30 (Uto)
|
týždeň 12 - 2019
122. 4. liga | 21.3.2019 18:30 (Štv)
124. 5. liga | 18.3.2019 18:15 (Pon)
123. 6. liga | 18.3.2019 18:30 (Pon)
125. 7. liga | 19.3.2019 18:30 (Uto)
|
týždeň 15 - 2019
127. 4. liga | 9.4.2019 18:30 (Uto)
130. 5. liga | 9.4.2019 18:30 (Uto)
129. 6. liga | 11.4.2019 18:30 (Štv)
130. 7. liga | 10.4.2019 18:00 (Str)