Rozpis mužstva:

1. kolo
|
týždeň 40 - 2018
4. 3.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
2. kolo
|
týždeň 41 - 2018
10. 10.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
3. kolo
|
týždeň 42 - 2018
16. 15.10.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
4. kolo
|
týždeň 43 - 2018
22. 24.10.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
5. kolo
|
týždeň 45 - 2018
28. 7.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
6. kolo
|
týždeň 46 - 2018
34. 14.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
7. kolo
|
týždeň 47 - 2018
39. 19.11.2018 18:30 (Pon)
Konečný Cibula
8. kolo
|
týždeň 48 - 2018
44. 28.11.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
9. kolo
|
týždeň 49 - 2018
49. 5.12.2018 18:30 (Str)
Konečný Cibula
10. kolo
|
týždeň 50 - 2018
57. 13.12.2018 18:30 (Štv)
11. kolo
|
týždeň 51 - 2018
63. 17.12.2018 18:30 (Pon)
12. kolo
|
týždeň 2 - 2019
70. 8.1.2019 18:30 (Uto)
13. kolo
|
týždeň 3 - 2019
76. 14.1.2019 18:30 (Pon)
14. kolo
|
týždeň 4 - 2019
82. 23.1.2019 18:30 (Str)
15. kolo
|
týždeň 5 - 2019
88. 30.1.2019 18:30 (Str)
16. kolo
|
týždeň 6 - 2019
94. 6.2.2019 18:00 (Str)
17. kolo
|
týždeň 7 - 2019
100. 11.2.2019 17:30 (Pon)
18. kolo
|
týždeň 8 - 2019
105. 20.2.2019 18:30 (Str)
19. kolo
|
týždeň 10 - 2019
110. 4.3.2019 18:30 (Pon)
20. kolo
|
týždeň 11 - 2019
115. 14.3.2019 18:30 (Štv)
21. kolo
|
týždeň 12 - 2019
123. 20.3.2019 18:30 (Str)
22. kolo
|
týždeň 15 - 2019
129. 10.4.2019 18:30 (Str)