KREBS JAKUB

Dvojhry

CELKOM
0
6
0%
DOMA
0
0
0%
VONKU
0
6
0%

Štvorhry

CELKOM
0
2
0%
DOMA
0
0
0%
VONKU
0
2
0%

10. kolo / 12.12.2018

Educo A - Pezinok B (12:6)

CELKOM
0
3
0%
DOMA
0
0
0%
VONKU
0
3
0%

16. kolo / 04.02.2019

Ister C - Pezinok B (13:5)

CELKOM
0
5
0%
DOMA
0
0
0%
VONKU
0
5
0%